İŞİTSEL REHABİLİTASYON

Çocuğum İşitme Taramasından Kaldı, Ne Yapabilirim?
İşitme kısaca sesleri algılama süreci olarak bilinir. Kulaklarımız ses dalgalarını yakaladığında, bunları beynimizin anlayabileceği mesajlara dönüştürür. Seslerin ne kadar iyi yakalandığı ve beynimize ne kadar net biçimde gönderildiği, işitme sağlığımızın ne kadar iyi olduğuna bağladır. Türkiyede 2004 den günümüze her yenidoğan işitme taramasından geçmektedir. Çocuğunuz yeni doğan işitme taramasından kaldıysa daha detaylı testler yapılmak üzere sizleri tekrar odyoloji kliniğine yönlendirme sağlarlar. Bu aşamada kaybınız sensörinöral tipte bir kayıpsa derece bağlı en uygun cihaz almanız tavsiye edilir İleri derece işitme kaybı olan çocuklarımız cihazdan yeterli fayda görmediklerinde koklear implant ameliyatına yönlendirilir Sevgili ailelerim günümüz teknolojisiyle işitme kaybının alternatif çözümleri oldukça iyidir ve endişe etmeyiniz. Onun yerine çözüm odaklı olup kaybına en uygun cihaz ve en iyi eğitim peşinde olmalısınız geçen her zamanı en iyi şekilde değerlendirmelisiniz ve bizler bu süreçte her zaman yanınızda olacağız.

İşitme Cihazının Çocuğuma Katkısı Nedir?
İşitme cihazı, işitme kayıplı bireyin duymakta zorlandığı sesleri uygun bir biçimde yükselten elektronik aletlerdir. Basitçe mikrofon, yükseltici ve hoparlörden oluşmasına karşılık günümüzde ileri teknolojilerle donatılmış minik bilgisayar sistemleridir. Bu nedenle son yıllarda üretilen cihazlar yalnızca sesi yükseltmez, gürültülü ortamlarda ayırt etme becerisini de iyileştirme odaklıdır.İşitme organımız kulak duyma işlemini sağlasa da asıl sesler beyinde işlemlenir. Bu nedenle derecesi ne olursa olsun işitme kayıplı bir bireyin ilk hedefi ‘ayırt etme becerisinin korunması’ dır. Bu yüzden bireyin alması gereken en önemli önlem derhal işitme kaybına uygun işitme cihazı kullanmaktır. Daha sonraki ikinci adımı ise eğitim olmalıdır doğru ve etkili bir eğitimle aradaki açığı hızla kapalı akranlarıyla eş konuşma seviyesine ulaştırmak hedeflendirmelidir.İşitme cihazı kişinin kendi işitme kaybına ve kulak yapısına uygun olarak ayarlandığı için kişiye özeldir, başka bir işitme kayıplı tarafından kullanılması odyolojik açıdan uygun değildir. Eğitim ise kaybı ve ilerlemesi doğrultusunda çizilen bireysel bir yoldur.
Daha Pahalı İşitme Cihazı Daha İyi Cihaz Mıdır?
İşitme cihazı elektroakustik, medikal bir üründür. Cihazın seçimi, uyarlanması ve kullanımı belirli prosedürlere bağlıdır. İlaç eczaneden alındığı gibi, cihaz işitme merkezlerinden alınır, uyarlamasını da bu merkezlerde çalışan odyometrist veya odyologlar tarafından yapılır.İşitme merkezine giderken yanımıza işitme testimizi almayı da unutmayalım.Önemli olan cihazın pahalı yahut ucuz olması değil,ihtiyaca uygun olmasıdır. Satın alacağınızın cihazın markası kadar onu size uygulayacak firmanın hizmet anlayışı da önemlidir. Cihazınızın iyi bir uzman tarafından ve işitme kaybınıza göre programlanması gerekir.Cihaz doğru ayarlanması, kulağa göre kalıbının yapılması işitmede en önemli faktörlerden biridir.Daha sonraki aşama cihaza uyum aşamasıdır bu aşamada oradaki uzman size detaylı bilgi vermesi gerekir. Çocuğunuz cihazına başta uyum sağlayamayabilir bu konuda da sabır göstermenizi istiyorum sizlerden zamanla çocuğunuz alışacaktır.

İşitme Kaybı Dereceleri Nelerdir?
Öncelikle her cihazlanan çocuğumuz için destek dil ve konuşma eğitimi şarttır. Siz sizler için her alamda en uygun ve kaliteli cihazı araştırma yaparak seçip, ayarlarını en iyi şekilde yaptırmalısınız.Peki kaybım nedir beni neler bekler sorumuz için cevabım:
0 – 15 dB arası duyan çocuklarda herhangi bir duyma sorunu yoktur.
16 – 25 dB arası kayıplara minimal işitme kaybı diyoruz. Minimal işitme kayıplarında, çocuklar kulaklarını hafif tıkalı hisseder. Uzaktaki konuşmaları duymakta zorluk çekebilirler. Bu durumda işitme cihazı uygulanabilir.
26 – 40 dB arası duyma kayıplarını hafif dereceli işitme kaybı diye adlandırıyoruz. Çocuklar konuşulanları genel olarak duysa da konuşmanın bazı yerlerini, kelime sonlarını ve bazı kelimelerin sesli kısımlarını duyamayabilir. Bu durumda genel olarak işitme cihazı kullanılır.
41 – 55 dB arası duyma kayıplarına orta dereceli işitme kaybı diyoruz. Bu tür kayıplarda çocuklar, konuşulanların yarısından fazlasını duymazlar. Kendi seslerini düzgün olarak algılayamazlar. Konuşma tonlamasında farklılıklar görülebilir. Bu durumda işitme cihazı kesinlikle kullanılmalıdır aksi takdirde işitme kaybı olan çocuğun kelime hazinesi kısıtlanacağı gibi, sözcükleri söyleyişinde farklılıklar olacak,iletişim gücü zayıflayacaktır.
56 – 70 dB arası duyma kayıplarına orta-ileri dereceli işitme kaybı denir. Bu aşamada duyma kaybı yaşayan çocuk, çoğu sesi duyamamaktadır. Erken tanı konmazsa çocuğun konuşma gelişimi tamamlanmaz. İşitme cihazı ile gerekli amplifikasyon sağlanmalıdır.
71-90dB ileri kayıplara ileri dereceli işitme kaybı diyoruz. Bu tür duyma kaybında çocuk hiçbir konuşmayı işitemez. İşitme cihazı takmaksızın iletişim kuramaz.
90dB üzeri için öncelikle cihaz takılarak fayda durumu gözlemlenir daha sonra genellikle gerekli şartları sağlayan çocuğa biyonik kulak ameliyatı önerilir.

Çocuklarda İşitsel Algı Ne Demektir?
İşitsel algı, işitmeye dayalı uyaranların algılanması, yorumlanması ve bu bilgilerin beynin belli bölgelerine gönderilip uygun cevabın oluşturulması için entegrasyonun / bütünleştirilmenin gerçekleştirilmesi olayıdır.Dolayısıyla bu sadece işitme ile sınırlı kalmayıp, bizim dış dünyamızı algılamamızda yardımcı olan tat, koku, görme, dokunma, işitme, denge ve derin duyu merkezlerinin bir bütün olarak kendi aralarında bağ kurmasıdır. Uyaranın sadece işitme yolu ile değil, diğer kanallardan da alındığında yine aynı merkezler arasındaki sinir ağının aktif olmasıdır. “Limon” sözcüğünü duydunuz diyelim. Zihninizde neler canlandırdı? Bir düşünün. Nasıl yendiği, yediğinizdeki surat ifadesi, şekli, rengi,tadı, yazım şekli vb. bunlara ancak yukarıda belirttiğim merkezler sayesinde önceden edindiğimiz deneyimlerin bir araya getirilmesiyle ulaşabiliriz.

Koklear İmplant Nedir?
Koklear implant, ses işlemcisi olarak adlandırılan dış kısım ve koklear implant olarak adlandırılan iç kısımdan oluşur.
Dış kısım, kulaktaki ses işlemcisinin arkasında bulunur ve işlemcinin antene bağlanmasını sağlar.
Anten,iç kısımın doğrudan üzerindeki deriye manyetik olarak takılır.İç kısım, cerrahi operasyonla temporal kemiğin üstündeki deriye yerleştirilen bir alıcıdır. Alıcı, kokleaya yerleştirilen bir elektrot dizisine sahiptir.
Ses işlemcisi sesi alır ve dijitalleştirir.
Anten manyetik olarak cildinizin üzerine takılır ve ses işlemcisinden implant alıcısına dijiitalleştirilmiş sesi aktarır.
Manyetik implant alıcısı doğrudan antenin altında bulunan cildin altına yerleştirilir. Dijital bilgiyi, kokleaya gönderilen elektronik sinyale dönüştürür.
Elektrot dizisi, kokleaya yerleştirilir. Dizinin her elektrotu bir sinyal frekansına karşılık gelir.
Şifrelenmiş sinyal karşılık geldiği elektrota iletildiğinde, işitme siniri uyarılır.
Beyin, işitme siniri aracılığıyla iletilen sesi alır.