Sıkça Sorulan Sorular

DİKKAT GELİŞİM PROGRAMI

DİKKAT GELİŞİMİ PROGRAMI NEDİR? Dikkat öğrenmenin ilk basamağıdır. Dikkatimizi verebildiğimiz ölçüde öğrenebiliriz.Bu yüzden dikkat gelişimi çok önemlidir. Dikkat gelişimiyle ilgili çalışmalar çeşitli ve çocuğun…

İŞİTME ENGELİNDE YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DESTEK PROGRAMI

YOĞUN EĞİTİM NEDEN GEREKLİDİR? İşitme engeli tanısı almış her bireyin hem tıbbi anlamda hem eğitsel anlamda bir müdahale programına ihtiyacı vardır. Bunların yanısıra aileye…

OTİZMDE YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DESTEK PROGRAMI

YOĞUN EĞİTİM NEDEN GEREKLİDİR? Otizm tanısı almış her bireyin hem tıbbi anlamda hem eğitsel anlamda bir müdahale programına ihtiyacı vardır. Bunların yanı sıra aileye…

İŞİTSEL REHABİLİTASYON

Çocuğum İşitme Taramasından Kaldı, Ne Yapabilirim? İşitme kısaca sesleri algılama süreci olarak bilinir. Kulaklarımız ses dalgalarını yakaladığında, bunları beynimizin anlayabileceği mesajlara dönüştürür. Seslerin ne…

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

NEDEN DİL KONUŞMA TERAPİ DESTEĞİ ALMALIYIM? Siz çocuğunuzun en iyi gözlemcisi olarak çocuğunuzda yaşıtlarına göre dil gelişiminde bir gerilik görüyorsanız ve ilerlemediğini de görüyorsanız…

TOMATİS METODU

NEDEN TOMATİS METODU DESTEĞİ ALMALIYIM? DUYMAK’ ile ‘DİNLEMEK’ arasında çok büyük fark vardır.Dikkatimizi verdiğimiz ölçüde dinleyebir, dinleyebildiğimiz ölçüde anlayabiliriz. Tomatis®️ Metodu, beyin işlevlerinin geliştirilmesine…

ÖZEL EĞİTİM

NEDEN ÖZEL EĞİTİM DESTEĞİ ALMALIYIM? Özel eğitim, özel gereksinimi olan bireylerin gereksinimlerine uygun eğitim ortamlarında, uygun yöntemler ve araç gereçler kullanılarak desteklenmesi var olan…

OYUN TERAPİSİ

NEDEN OYUN TERAPİSİ DESTEĞİ ALMALIYIM? Özellikle küçük yaş gruplarında oynayarak öğrenmenin önemi çok büyüktür .Oyun terapilerinin bir çok çeşidi bulunmaktadır. Çocuğun ihtiyacına yönelik belirlenmektedir.…

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

NEDEN DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ DESTEĞİ ALMALIYIM? Duyu bütünleme terapisinin amacı merkezi sisteminin duyusal uyarıları işlemlemesini dengelemek, güçlendirmek ve geliştirmektir. Terapi her bireyin ihtiyaçlarına göre…