OTİZMDE YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DESTEK PROGRAMI

YOĞUN EĞİTİM NEDEN GEREKLİDİR?
Otizm tanısı almış her bireyin hem tıbbi anlamda hem eğitsel anlamda bir müdahale programına ihtiyacı vardır. Bunların yanı sıra aileye gerekli psiko sosyal destek sağlanmalıdır. Bu çocuklarımızın özellikle yaşamlarının ilk 6 yılında yoğunlaştırılmış bir müdahale programına ihtiyacı vardır. Merkezimizde otizm riski taşıyan çocuklarımızın tanı ve tedavi sürecine size yol göstermekteyiz. Çocuğa uygulanacak olan terapötik(iyileştirici) hedefler hakkında aile bilgilendirilmesi yaparak ailelerimizi terapi sürecine dahil etmekteyiz . Yoğun eğitimimiz nöroplastisite temelli olarak her çocuğun ihtiyacına göre duyu bütünleme eğitimi , özel eğitim, dil konuşma terapi seçeneklerini mevcut bulunmaktadır. Ev veya terapi merkezi seçeneği bulunan bu hizmetin detayları için 0554 435 84 03 numarasına ulaşım sağlayabilirsiniz.(Yurt dışında bulunan ailelerimiz online olarak hizmet alabilmektedir.)

BAZI OTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?
Otizm spektrum bozukluğu (OSB), karmaşık nörodavranışsal ve bozulmuş sosyal etkileşim ve iletişim, sınırlı ve tekrarlayan davranış veya ilgi kalıpları , değişmiş duyusal işleme ile karakterize nörogelişimsel koşullar ve çevresel, immünolojik, genetik ve epigenetik faktörler otizmin patofizyolojisinde rol oynar.
*Sosyal gülümseme olmaması
*Kucağı alınma beklentisinin az olması
*Konuşanın yüzüne bakılmaması
*İsmine bakmama, sınırlı bakma
*Göz kontağının sınırlı olması
*Duruş farklıları ve tekrarlayıcı hareketler
*Objeleri keşfetmeme ya da tuhaf biçimde inceleme (aşırı ağız oynatma, göze yakın tutma)
*Bazı objelere aşırı ilgili olma
*İsteği dışındaki bir olaya aşırı tepki verme
*Uyku problemi (gaz dışında) ya da çok sakin bebek (aşırı pasif)
*Motor ve dil gelişim gecikmesi